Helsestasjon for ungdom (HFU)

Målgruppa for denne tenesta er ungdom i alderen 13 - 20 år.

Helsestasjon for ungdom

Avdeling Lom

  • Helsestasjonen for ungdom er ope måndag frå 14:30-15:30.
  • Helsesjukepleiar er å treffe mellom kl. 14:30-15:30. 
  • Lege er å treffe mellom kl. 15:00-15:30.

Jordmor etter avtale.

Hjå helsestasjonen kan du og få gratis kondomar, klamydiatest og graviditetstest. Sjølvtest for klamydia finn du i Utgard på HC-toalett bak garderoba i 1. etasje. 

Avdeling Skjåk

Opningstider: Ta kontakt på telefon så tilpassar vi møtetidspunkt. Hjå helsestasjonen kan du få gratis kondomar, klamydiatest og graviditetstest. Sjølvtest for klamydia finn du i Lom (på handicaptoalett bak garderoba i 1. etasje).

Nyttige lenker: 

Treng du nokon å prate med: 

Det er fleire hjelpetelefonar, chat- tenester og støttegrupper der du kan dele tankar og følelser heilt anonymt, og få støtte, råd og rettleiing. 

Under finn du fleire  hjelpetelefoner og chat-tjenester som kan være til hjelp når du har det vanskelig.

For barn og unge: 

  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
  • Kors på halsen (drevet av Røde Kors): 800 333 21
  • SnakkOmPsyken.no: Chattetilbud drevet av Blå Kors
     

Kontakt

Lom og Skjåk Helsestasjon
Sentralbord
Telefon 467 00 060