Tannlege

Den offentlege tannhelsetenesta

I Skjåk har vi god tannhelseteneste. Vi har både fylkeskommunal og privat tannlege. Den fylkeskommunale tannlegen held til i kommunehuset.Den offentlege tannhelsetenesta er eit fylkeskommunalt ansvar. Den offentlege tannhelsetenesta skal organisere førebyggjande tiltak for heile befolkninga. Les meir på tannlege.nu (sjå lenke øvst)

Den skal gi eit regelbunde og oppsøkjande tilbod til:

  • A. Barn og ungdom frå fødsel til og med det året dei fyller 18 år.
  • B. Psykisk utviklingshemma i og utafor institusjon.
  • C. Grupper av eldre, langtidssjuke og uføre i institusjon og heimesjukepleie.
  • D. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
  • E. Andre grupper som fylkeskommunane har vedtatt og prioritere.

Kontakt

Tannlege Skjåk kommune
Telefon 61 21 40 14