Planbussen

Eit moglegheitsstudie av Bismo presentert av studentar  ved «Institutt for arkitektur og planlegging» ved Fakultetet For Arkitektur og Design på NTNU.

Gjennom mastergradsemnet "Planbussen" inngjekk NTNU og studentane ei avtale med Skjåk kommune om å sjå nærare på aktuelle problemstillinger knytt til tettstaden og kommunesenteret, Bismo. Studentane i studiet kjem frå Norge, Frankrike, Finland, Kina og Mexico.

Tettstadene og kommunene som fekk besøk av studentgruppa i 2023 var Dovre (Dovre Kommune), Bismo (Skjåk Kommune) og Snåsa (Snåsa Kommune)

Planbussen

 Studentane har presentert fire case for Bismo som dykk kan sjå og lese her:

 

Studentar frå NTNU som jobbet med prosjekt Planbussen - Klikk for stort bilde Skjåk kommune