SMIU - kontorlandskap og møterom

Kontorplass for næringsdrivande som ynskjer tilgang til eit fint næringsfellesskap.

SMIU Drop-in kontorplass

Gratis kontorplass for næringsdrivande som ynskjer tilgang til eit fint næringsfellesskap. Kontorplass er gratis men man må registrere seg på tlf, e-post og/eller sms.

SMIU Møterom for bedrifter - 14 plassar

Møterom for næringsdrivande. Du treng eigen PC dersom du skal nytte konferanseutstyret til å ha nettmøte med andre. Møterommet har gjennomgangstrafikk frå andre brukarar. Møterommet kan du booke her.

Kontakt

Roger Johansen
Kommunalsjef
Telefon 415 13 687
Sølvi Lemstad Hiller
Næringssjef
Mobil 911 14 550