Fallvilt

 

Fallviltnemnda tek seg av fallvilt. Fallviltnemda rykker ut til alle tider på døgnet, for å ta hand om og eventuelt avlive skadd vilt. 

Kommunen har ansvar for ettersøk av skada storvilt og har ei eiga fallviltnemnd til å ta seg av dette. I Skjåk gjeld dette primært vilt som blir skada i trafikkpåkjørslar. Dersom ein køyrer på storvilt er ein pliktig å melde frå til politiet. 

Ta kontakt viss du kjem i kontakt med eller finn daudt eller skadd vilt.

  • Politiet der du er: 02800
  • Fallviltnemda: Leiar, Odd Ivar Bakken, 481 32 974.

Fallviltpersonell i Skjåk

Fallviltpersonell i Skjåk
Navn Sted Mobil
Odd Ivar Bakken, leiar Nordberg 481 32 974
Morten Brekkum Nordberg 976 19 134
Leif Egil Rustad Nordberg 913 29 851
Knut Granum Skjåk 917 95 303
Erling Dagsgard Skjåk 909 99 496
Kjell Arne Jøingsli Nordberg 915 55 237
Arnstein Fjerdingren Skjåk 913 57 036
Thorstein Åmodt Skjåk 907 54 788
Tor Taraldsrud Skjåk 481 90 145
Ola Løkken Nordberg 971 94 015
Kolbjørn Soglo Skjåk 900 64 044
Hans Erik Kveum Skjåk 957 06 787

Kontakt

Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145