Årsmelding for 2021

Kommunedirektøren ser attende

Kommunedirektøren legg med dette fram årsmeldinga for 2020. Gjennom årsmeldinga beskriv ein omfang og resultat, utviklingstrekk og viktige hendingar i løpet av året.

Du kan også laste ned årsmeldinga som pdf