Byggereglar

I ei overgangsperiode fram til 31.12.2018 kan du velja å prosjektere og byggja etter enten TEK10 eller den nye forskrifta TEK17. Om du har prosjektert etter TEK10 og skal søkja etter 1. juli, må du opplysa om dette i søknaden din.