Beredskap

  

Lom og Skjåk brannvesen er eit kommunalt samarbeidsselskap som vart stifta i 2001. Vi har to brannstasjonar, ein i Lom og ein i Skjåk. Båe stasjonane er utstyr med brannbil, tankbil og redningsbil.

Ved kvar stasjon er det 11 deltidsmannskap klare til å rykke ut til alle typar brann- og redningsoppdrag. Mannskapa er også "Akutthjelpare" og rykker ut på helseoppdrag, når det er hensiktsmessig. Brannvesen har utstyr for tungbilredning, og overflateredning. 

Telefon:
Ved brann 110
Vakttelefon  9598 9944     
(Ring, ikkje send sms)

     

    


 

 

Kontakt

Bjørn Bøye
Brannsjef Lom og Skjåk brannvesen
Mobil 468 21 863