Eksterne kurs og opplæring

Lom og Skjåk brannvesen tilbyr kurs og brannvernopplæring til næringsliv, institusjonar og privatpersonar. Brannvesenet har godkjent instruktør i varme arbeid, og har solid erfaring med å halde kurs og øvingar tilpassa aktuell verksemd og risiko.

Ta kontakt for ytterlegare opplysninger eller meld interesse for kurs.

Kurs brannvesenet kan arrangere:

  • Brannvernleiarkurs 
  • Kurs i varme arbeid
  • Praktisk sløkkeøving med handsløkkeapparat
  • Teoretisk brannøving
     

Artikkelliste

Kontakt

Bjørn Bøye
Brannsjef Lom og Skjåk brannvesen
Mobil 468 21 863
Unni Merete Lund
Branninspektør
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 948