Røykvarslarar går ut på dato

Brannvernforeningen   Røykvarslardagen den 1. desember markera inngangen til høgsesong for brannar. Det finns ca. 10 millionar røykvarslare i norske heimar, men mange er ikkje klar over at desse har avgrensa levetid.

Røykvarslarar bør normalt bytast ut etter ca 8- 10 år. Du bør difor sjekke kor gamle røykvarslarane dine er og vurdera om det er på tide å byte dei ut. Produksjonsdato finn du på baksida av røykvarslaren.

Dsb har lage ein artikkel om røykvarlsare som går ut på dato