Publisert 22.01.2020

   

Publisert 22.01.2020

Frist for innlevering av gamle treningskort (adgangskort) til styrkerommet er satt til innan 1.mars!

 

Publisert 17.01.2020

   

Publisert 15.01.2020

Skjåk kommune har ledig ei stilling som fastlege frå 01.03.2020. I tillegg er det ledig er vikarstilling som fastlege frå 24.02.2020-31.12.2020. Vikariatet kan bli forlenga. Fastlegeheimelane har for tida, i tillegg til ansvar for om lag 700 listepasientar og akutthjelp på dagtid frå legekontoret, andre kommunale oppgåver etter nærare avtale.

Publisert 13.01.2020

 

Publisert 13.01.2020

  

Søknadsfrist 1. februar

Publisert 09.01.2020

Skjåk kommune har lagt ut eigedomskatteliste for 2020 til ettersyn i Servicetorget. Lista ligg ute i 3 veker. Klagefrist er 6 veker frå kunngjering.

Publisert 06.01.2020