Publisert 18.09.2020

Søk om støtte til utdanning. Søknaden sendes til Skjåk kommune innan 31. oktober 2020

Publisert 16.09.2020

Fysioterapitenesta i Lom og Skjåk startar opp att med varmtvasstrening i Skjåkhallen f.o.m måndag 05.10.20.

Publisert 15.09.2020

 

Publisert 15.09.2020

       

Publisert 15.09.2020

Nye reglar for bruk av svømmehallen og Skjåkhallen må fylgjast når Skjåk kommune opnar svømmehallen for bruk frå 15. september.

Publisert 09.09.2020
N-Games i Skjåk

Skjåk folkebibliotek 11/9 og 20/11 kl 17.

 

Publisert 07.09.2020

Det er Skjåk IL som har ansvaret for utkøyringa, så det vil variere litt kva tid sekkane kjem.

  

Publisert 04.09.2020

  

Skjåk kommune har ledig ei vikarstilling som fastlege frå 01.10.2020 til 01.09.2021. Fastlegeheimelen har for tida, i tillegg til ansvar for om lag 700 listepasientar og akutthjelp på dagtid frå legekontoret, andre kommunale oppgåver etter nærare avtale.

Publisert 02.09.2020