Publisert 08.08.2019

 

 

Trygg Trafikk Oppland ber alle grunneigarar om å klippe hekkar og buskar på eigen eigedom, for å hindre farlege situasjonar i trafikken og har sendt ut følgjande oppmoding:

Publisert 06.08.2019

Måndag 26. august kl 19 i kommunestyresalen.

Publisert 01.08.2019

Det er i samband med jubileumet for Verdsspeidarleiren at jubileumsnemnda oppmodar deg til å flagge laurdag 3. august.

 

Publisert 19.07.2019

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har sendt ut oppdatert informasjon til publikum og helsepersonell om jodtablettar ved atomulykker.

 

 

 

Publisert 19.07.2019

Barneverntenesta for Sel, Vågå, Lom og Skjåk har behov for fleire besøksheimar og støttefamiliar.

 

 

 

Publisert 18.07.2019

Med kjente forfattarar, musikarar og foredragshaldarar byr årets Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå på eit fyldig program med stor spennvidde. Her finn du heilt sikkert noko som fell i smak.

 

 

 

Publisert 12.07.2019

Veke 29, 30 og 31 

Publisert 10.07.2019

Svømmehallen i Skjåk skal vere open i perioden 8. juli - 16. august.

 

Publisert 03.07.2019

Lesekampanjen "Sommarles" har vorte svært populær i Skjåk. Tenk at 50% av alle 1. - 7. klassingane våre allereie har registrert seg. Fleire er innom biblioteket dagleg for å låne bøker og hente premiar. På bildet ser du ein god gjeng som gjerne vil vil dele nokre boktips med oss.

Publisert 02.07.2019