Publisert 23.07.2021

Det vart ei fin og verdig minnemarkering ved Bångråttjønne 22. juli. Margrete Øvrelid heldt tale og Mari Eide Lindsheim og Magnus Lilleengen bidrog med song og musikk. 90 personar var tilstades under markeringa. 

Publisert 22.07.2021

Legekontora i Lom og Skjåk har denne sommaren samdrift i veke 27-32 gjennom å samle personalet ved eitt kontor. Dette gjer vi for at begge kommunane skal ha ei forsvarleg legeteneste gjennom sommaren.

 

Publisert 21.07.2021

Pr. veke 28

  • Antall som har fått 1. dose: 1132
  • Antall som har fått 2. dose: 708
  • Totalt antall sette dosar: 1840

 

Publisert 21.07.2021

Kommunestyret i Skjåk vedtok 24.06.2021 ny (revidert) kommuneplan for Skjåk – arealdelen,  sak 2021/59.

 

Publisert 20.07.2021

Skjåk kommunestyre vedtok i sak 23/2021 den 27.05.2021 å høgde renovasjonsgebyret frå 01.07.2021.

Dette gjer at renovasjon kjem på 2 liner på fakturaen for fritidsbustader, men det er kun 1 abonnement. Friteksta har dessverre ikkje vorte med på fakturaen.

Feiing og renovasjon på fritidsbustader blir fakturert kun ein gong pr. år, så fakturaen gjeld heile 2021.

Publisert 19.07.2021

Det er 10 år sidan tragedien på Utøya. I respekt for dei som vart ramma og for demokratiet vårt, vil vi markere denne dagen.

 

 

Publisert 19.07.2021

Onsdag 21.07.2021 er Skjåk miljøstasjon open kl 14:00 – 18:00.

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

Publisert 12.07.2021

Syklistane i velgjerdssykkellaget Team Rynkeby fekk med seg ei pengegåve frå varaordførar Kristen Haugen Dagsgard da dei passerte Skjåk denne veka.   

Publisert 08.07.2021

Legekontora i Lom og Skjåk har denne sommaren samdrift i veke 27-32, gjennom å samle personalet ved eitt kontor. Dette gjer vi for at begge kommunane skal ha ei forsvarleg legeteneste gjennom sommaren.

Publisert 07.07.2021

 For å sikre ei stabil legeteneste vil Skjåk og Lom ha samdrift av legekontoret frå måndag 5. juli og fram til 15. august.