Publisert 30.01.2023
Oversiktsbilde arrangement Skjåk folkebibliotek

Skjåk folkebibliotek har mykje på programmet utover våren.  Vi får m.a. besøk av Trude Teige, Ragnhild Kolden, Ingar Sletten Kolloen, Anders Totland, H.L. Phoenix, Edel Ordførar og Klovnen Knut. Filmrommet er eit nytt tilbod der vi m.a. skal ha filmframsyning av "Dyrene i Hakkebakkeskogen". Sjå om du finn noko som fell i smak:

Publisert 30.01.2023

Ergo- og fysioterapitenesta i Lom og Skjåk søkjer etter ergoterapeut i 100% fast stilling, med oppstart snarast. Søknadsfrist 05.03.2023.

Publisert 30.01.2023

Den nye helsestasjonstenesta er under utarbeiding, og det er nå laga struktur for korleis tenesta kjem til å sjå ut. 

Publisert 24.01.2023

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte. Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Straumstøtteordninga gjeld for organisasjonar med straumforbruk med ein månadleg gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden

Publisert 20.01.2023

Frå måndag 23. januar til fredag 27. januar kan du melde deg opp til norsk språkprøve for våren 2023.

Publisert 19.01.2023
Økonomiplan og årsbudsjett

Skjåk kommune har lagt ut eigedomskatteliste for 2023 til ettersyn i Servicetorget. Lista ligg ute i 3 veker. Klagefrist er 6 veker frå kunngjering.

 

Publisert 10.01.2023

Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024. Fristen for å søke på tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet er 16. februar 2023, klokka 13.00.