Publisert 19.10.2018
IMG_3594 – Kopi

Det blir modulbygg ved Bismo barnehage

Publisert 19.10.2018
Bismo

Onsdag 24. oktober kl. 19.00

Publisert 18.10.2018
Glasopor

For spørsmål som gjeld Glasopor:

 

Publisert 18.10.2018
Ungdata

Foreldre ved Skjåk barne- og ungdomsskule, elevane i 7. 8. 9. og 10. klasse, tilsette i skulen og barnehagane, kommunestyret, hovudutval, ungdomsråd og representantar frå kommunale tenester blir inviterte og oppmoda til å stille i møtet.

Publisert 17.10.2018
Vassprøve

Om du ynskjer å sende inn vassprøve etter flaumen, så er det høve til det.
Du kan ev. hente eigna flaske i servicetorget hjå Skjåk kommune og levere ho attende dit før måndag 22. oktober kl. 10:00.

Det er viktig at du tek prøva same dag som du leverer ho inn. 

Informasjon om ulike vassprøver og prisar

 

Publisert 16.10.2018

Det ordinære tenesteapparatet i Skjåk kommune fungerer no som normalt.

 

Publisert 15.10.2018

Forsikringsansvar som følgje av flaumen i Skjåk ser slik ut: