Publisert 20.08.2019

Lærar Eldri Frøyse ynskjer fyrsteklassingane velkomen

Publisert 20.08.2019

 

 

 

Publisert 20.08.2019

 

 

 

Publisert 20.08.2019

Måndag 26. august kl 19.00 i kommunestyresalen.

Publisert 08.08.2019

 

 

Trygg Trafikk Oppland ber alle grunneigarar om å klippe hekkar og buskar på eigen eigedom, for å hindre farlege situasjonar i trafikken og har sendt ut følgjande oppmoding:

Publisert 01.08.2019

Det er i samband med jubileumet for Verdsspeidarleiren at jubileumsnemnda oppmodar deg til å flagge laurdag 3. august.

 

Publisert 19.07.2019

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for strålevern og atomtryggleik har sendt ut oppdatert informasjon til publikum og helsepersonell om jodtablettar ved atomulykker.

 

 

 

Publisert 19.07.2019

Barneverntenesta for Sel, Vågå, Lom og Skjåk har behov for fleire besøksheimar og støttefamiliar.

 

 

 

Publisert 18.07.2019

Med kjente forfattarar, musikarar og foredragshaldarar byr årets Diktardagar i Lom, Skjåk og Vågå på eit fyldig program med stor spennvidde. Her finn du heilt sikkert noko som fell i smak.

 

 

 

Publisert 12.07.2019

Veke 29, 30 og 31