Publisert 07.02.2020

   
Suksessen Stillingssleppet arrangerast på nytt i 2020! Dette er gratis å vere med på, og alt av stillingar som skal lysast ut i 2020 er relevante.

Sleppet er den 12.mars.

Publisert 06.02.2020

Skjåk barne- og ungdomsskule har i veke 5 og 6 arbeidd med temaet Mestring.  Resultatet kan du koma og sjå på skulen mellom 10.30 og 12.30.

 

Publisert 06.02.2020

Rådyrvegen 7 i Aurmo.

 

 

Publisert 05.02.2020

Mattilsynet har hatt sitt årlege tilsyn på det kommunale drikkevatnet vårt.

 

Publisert 04.02.2020

 Tilbod om å vera med på babysong. Dei som fyrst melder seg på får plass

Publisert 03.02.2020

Mange har kontakta Skjåk kommune om Skjåkkalenderen 2020. Skjåk Historielag melder at dei har trykt opp 50 nye kalendrar som no er i sal hjå Akantus på Skjåk Kjøpesenter.

 

Publisert 02.02.2020

Ein av Norges mest spennande fjellkommunar søkjer næringssjef. Som næringssjef vil du få ansvar for å leie prosessar for næringsutvikling, slik at Skjåk blir anerkjent som ei god kommune å etablere seg og utvikle næringsverksemd i. Gjennom samarbeid med medarbeidarar i kommunen og næringslivet vil du vere med å leggje til rette for at Skjåk-samfunnet møter dei utfordringane kommunen står overfor på ein god måte.