Publisert 26.04.2018
Rafting aktiv sommarferie2016

Aktiv sommarferie blir arrangert i veke 26, 25. – 29. juni 2018.  Dette er ein aktivitetsleir for barn og unge, mellom 1.- og 10. klasse. Til dette treng vi fleire dyktige leiarar.

 

Publisert 24.04.2018
3. og 4. klassingane i Skjåk på Krossen

Kommunen skal ha ei skriftleg oversikt over helsetilstanden til befolkninga og dei positive og negative faktorar som kan verke inn på helsetilstanden.

Publisert 23.04.2018
Brannbil

I dag og i morgon vil det bli ein del blålyskøyring i Lom og Skjåk. Dette er pga. at brannmannskapet vårt skal få vedlikehaldstrening ved utrykkingskøyring.

Publisert 20.04.2018
Margrete Øvrelid, Jo Andre Sperstd-Fjeld, Mogunn Synstnes og Aud Jotun 1

I dag var det fagdag for ulike aktørar i Skjåk og Lom kommune. Tema var korleis vi kan utvikle gode integreringsprosessar. 

Publisert 20.04.2018
Ein soldat

I samband med førebuingane til NATO-øvinga Trident Juncture 2018, vil det bli rekognosering i Nord-Gudbrandsdalen i veke 18. Hovudtyngda vil bli i kommunane Lesja, Dovre og Sel.

Publisert 19.04.2018
17

Vil laget ditt eller foreininga di vere med i 17. maitoget 2018? Da tek du kontakt med Maika Melby på tlf 47 64 51 43. Fristen for å melde seg på er 1. mai.

Helsing frå 17. maikomitéen

Publisert 18.04.2018
Ferie

Kvart år tilbyr Røde Kors fleire spennande ferieopphald for barn og familiar. Ferie for alle arrangerast i skuleferiane og ofte på eit Røde Kors-senter. Ferien blir leia og tilrettelagt av friviljuge frå Røde Kors.

 

Publisert 17.04.2018
Sommarjobb i Skjåk er fint 1

 

Publisert 16.04.2018
Rauddalsvatnet i Skjåk er magasin for Framruste kraftverk

Kraftutbyggningsfondet lyser ut kr 85 000,- kvart år til desse formåla.

Søknadsfristen er 1. juni.