Publisert 29.05.2020

 

Publisert 28.05.2020

Barnehagane og skulen i Skjåk vil gå tilbake til meir "normal drift" så snart det er praktisk mogeleg. Foreldre vil få nærmare informasjon frå skulen og/eller barnehagen når dette er klart.
 

Publisert 28.05.2020

 

Publisert 20.05.2020

I fylgje konsesjonen for utbygging av Øvre Otta, Framruste, Øyberget og Breidalsoverføringa, får Skjåk kommune 85.000 kroner kvart år til tiltak som kjem inn under områda fiske, vilt og friluftsliv. 

  

Publisert 20.05.2020

Kontakttenesta for barn og unge i Norddalen reduserer opningstida frå og med 20.05.20. Kontakttenesta er betent kvardagar mellom kl. 8.00 og 15.30. Chatten vil vere ope heile døgnet alle dagar, men vil ikkje bli svara på før i kontortida.

 

Publisert 20.05.2020

Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

 

Publisert 19.05.2020

Nils Arne Flaten og Flaten Bygg AS har laga nokre gigantiske flaggstenger som nå er sett opp mellom YX og Skjåk Kjøpesenter

Publisert 19.05.2020

Søknadsfrist er 1. juni.

Publisert 19.05.2020

Søknadsfristen SMIL- midlane er 1. juni

Publisert 18.05.2020