Publisert 27.09.2021
Koronavaksinering

Personar som har alvorleg svekka immunforsvar får tilbod om ei tredje vaksinedose. 

Publisert 24.09.2021

Generalsektretær i PLAN Norge, Kari Helene Partapuoli, kjem til Skjåk.

    

 

Publisert 24.09.2021

Ved Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdalen er det ledig ei 100% fast stilling som innkjøpskonsulent med hovudfokus på regionale IKT-anskaffingar. Søknadsfrist: 06.10.2021.

Publisert 22.09.2021
Demensaksjonen

Skjåk Demensforeining vil markere demensaksjonen laurdag 25. september kl 10.00 på Skjåk Friviljugsentral.

 

Publisert 22.09.2021

28. september og 16. november kjem det eit mobilt pass- og ID-kontor til Lom.
 

 

Publisert 21.09.2021

Kommunane har fått tilført nye midlar frå KMD til den kommunale kompensasjonsordninga, og Skjåk kommune har fått kr. 448.000,- til fordeling. Midlane må delast ut innan 1. november. 

Publisert 17.09.2021

Stillinga er underlagt tenesteområdet for teknisk drift og er ledig frå dags dato og fram til renovering av svømmehallen våren 2022. Arbeidsområdet er reinhald i svømmehall med garderobar.