Publisert 26.06.2019

Skjåk kommune har søkt Kulturdepartementet om fråfall av krav om attendebetaling av spelemidlar i samband med nedlegging og sal av Nordberg skule. Anlegget fekk kr 200 000 i utbetalte spelemidlar i 2007.

Publisert 25.06.2019

Skjåk kommune har søkt og fått innvilga 1 mill kr i tilskott frå Fylkesmannen i Innlandet til innovasjonsprosjektet «Bærekraftig bofellesskap og avlastning i Skjåk 2020-2050 ved bruk av innovasjonsmetodikk». Dette prosjektet er eit samarbeid med NTNU, Skåppå Kunnskapspark og Inkubator og Regionrådet i N-G.

 

Publisert 24.06.2019

Skjåk kommunstyre vedtok 20.06.2019 at tittelen rådmann i Skjåk kommune blir endra til kommunedirektør. 01.01.2020 trer ny kommunelov i kraft. Der blir tittelen kommunedirektør om leiaren av kommunanes administrasjon brukt.

Publisert 21.06.2019

Skjåk kommune nyttar varslingssystemet Varsling24 til å sende ut viktig informasjon til innbyggjarar i samband med hendingar som til dømes flaum, stenging av kommunal vassforsyning, kokevarsling for drikkevatn, stengde vegar, evakuering og andre situasjonar som krev rask informasjon. Varslingar blir sendt på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Publisert 19.06.2019

Skjåk kommune har ledig stilling som fastlege ved Skjåk legesenter frå september 2019. Fastlegeheimelen har, i tillegg til ansvar for om lag 700 listepasientar og akutthjelp på dagtid frå legekontoret, andre kommunale oppgåver etter nærare avtale.

Publisert 18.06.2019
Publisert 17.06.2019
Vatning
  • Husnummer med partal kan vatne på datoar med partal
  • Husnummer med oddetal kan vatne på datoar med oddetal

 

Publisert 17.06.2019

Skjåkhallen treng badevakt. Fleire kan ev. dele/samarbeide om jobben.

Publisert 06.06.2019

Planen er lagt ut til offentleg høyring med høyringsfrist 17. juli 2019.