Publisert 25.05.2022

Lom og Skjåk kommunar har etablert felles landbruksteneste med kontor i Skjåk. Det er ledig vikariat som landbruksrådgjevar i 50 % stilling frå dags dato og fram til 01.01.2023.

Publisert 24.05.2022

  

Publisert 23.05.2022

 "E æ aktiv Æ DU” er eit aktivitetstilbod for ungar og ungdom i Nord-Gudbrandsdal med spesielle behov som fell utanfor anna organisert aktivitet. 12. juni blir det aktivitetsdag med riding på Lesja.

Publisert 23.05.2022

Som følgje av den ekstraordinære prisstiginga på kunstgjødsel løyver Skjåk kommune inntil 1,7 millioner kroner i tilskot til innkjøp av kunstgjødsel for vekstsesongen 2022. Søknadar blir behandla fortløpande med siste frist 30.06.2022. 

Publisert 18.05.2022

Arrangementet føregår på Friviljugsentralen i Vågå, men vil også bli vist på storskjerm på Friviljugsentralen i Skjåk.

Publisert 18.05.2022

NAV Lom og Skjåk etablerte i 2020 prosjektet LEVELE for å utvikle ytterlegare tilbodet om økonomisk råd og rettleiing til innbyggjarane. Vi søkjer ein prosjektmedarbeidar som kan utvikle LEVELE vidare. Du må jobbe sjølvstendig og målretta, på same tid som du må kunne samarbeide med andre aktørar i kommunen.

Prosjektstillinga i 80 % varar frå 01.09.2022 – 30.05.2023.

Publisert 17.05.2022

  

Publisert 13.05.2022

Skjåk kommune har ledig 20% delstilling som helsefagarbeidar på helg, for tida på sjukeheimen. Stillinga er fast, ledig frå 01.06.22 og har arbeid 4 av 12 helger.

Publisert 13.05.2022
AdobeStock_420841412

Ledig 100 % stilling som sjukepleiar heimesjukepleia. Stillinga er ledig frå dags dato. Stillinga er for tida i 3-delt turnus.