Publisert 22.08.2017
Kulturaktivitetar 1

Sjå Stiftinga G-Kultur for meir informasjon

Publisert 22.08.2017
Norskesedler_LITEN 1

Søknadsfrist for momskompensasjon til friviljuge lag og organisasjonar er 1. september

Publisert 22.08.2017
Baby_2 1

Tilbodet er for barn frå ca. 2 mnd. til ca. 8 mnd

Publisert 17.08.2017
flyktningar i skjak 2
Publisert 10.08.2017

Utdanningsdirektoratet informerer

Publisert 07.08.2017
Sveiser i Stryvo 1
Publisert 19.07.2017
Sottjønnbu, Breheimen, Skjåk 1

Ny forskrift om brannforebygging av 28.12.2015 set nye krav til kommunane (brannvesenet).

Publisert 17.07.2017
Tildelingskontoret

Kontoret er stengt i veke 29 og 30 grunna ferieavvikling.