Publisert 17.11.2020
Nasjonal tilskottsordning for inkludering av barn og unge

 Føremålet med tilskottsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom hos barn og unge. Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søka om tilskott.

Publisert 16.11.2020
Bismo barnehage

Vi treng fleire tilkallingsvikarar i dei kommunale barnehagane. Her kan det bli aktuelt både med enkeltdagar og lengre perioder ved sjukefråvær og ferieavvikling.

Om du er interessert i å stå på vikarliste, men ikkje kan jobbe kvar dag, ber vi deg skrive kva for vekedagar du er tilgjengeleg.

Publisert 06.11.2020

Regjeringa kom torsdag 5. november med nye og strengare anbefalingar og reglar for å hindre spreiing av koronasmitte. Det er viktig at alle innbyggarane i Skjåk gjer seg kjend med innstrammingane, og følger dei råda som blir gitt. 

Publisert 03.11.2020

Frå 2021 kan unge kunst- og kulturutøvarar mellom 18 og 25 år søke "Drømmestipendet". Stipendet delast ut i kategoriane dans, musikk, sirkus, skapande skriving, teater, visuell kunst og open klasse.

  

Publisert 02.11.2020
Frå venstre: Elise Øverli  Bore - lærling i institusjonskokkfaget, Joachim Eriksen Nerland- lærling i IKT- servicefaget og Ingrid Teigen Håkenstad – lærling i helsearbeiderfaget.

 Frå venstre: Elise Øverli Bore - lærling i institusjonskokkfaget, Joachim Eriksen Nerland- lærling i IKT- servicefaget og Ingrid Teigen Håkenstad – lærling i helsearbeiderfaget. 

Publisert 28.10.2020

Frå 1 november overtek Skatteetaten ansvaret for Skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag.

Publisert 23.10.2020