Publisert 04.08.2020

 

Publisert 03.08.2020

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Søknadsfristen er 15. september.

   

 

Publisert 29.07.2020

FACT-team Nord-Gudbrandsdal er eit samhandlingsprosjekt mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk, DPS Otta og NAV. Teamet skal jobbe etter FACT-modellen og gje langvarig oppfylging og behandling til menneske med alvorlig psykisk liding og/eller rusproblematikk. Søknadsfristen er 12. august.

   

Publisert 28.07.2020
Aurora Skjaak Plassen, Tuva Prestjordet og Daniel Andersbakken er med på Sommarles

Ein artig lesekampanje for deg som går i 1.-7. klasse. Her får du premiar undervegs og du er med i trekninga av den gjeve hovudpremien som er eit gåvekort på kr 1000,-. På avslutningsfesten i september kjem Klovnen Knut.

   

Publisert 27.07.2020

Interesserte blir oppmoda til å melde seg.

 

Publisert 16.07.2020
Sommerbilen. Logo.

Fredag køyrer sommarbilen med programleiarane Pia Rivelsrud og Emil Gukild gjennom Skjåk og Lom.

 

Publisert 15.07.2020

 

Skjåk kommune søkjer kommunalsjef for tenesteområdet miljø- og samfunnsutvikling. Kommunalsjefen har ansvar for tenestene som pr. i dag gjeld teknisk, næring, kultur, natur- og kraftforvaltning, beredskap, byggjesak, plan og miljø.


Kommunalsjefen inngår i kommunedirektøren si leiargruppe og representerer kommunedirektøren i politiske utval.

  

Publisert 14.07.2020

 

 

Skjåk kommune søkjer kommunalsjef for tenesteområdet helse og omsorg frå januar 2021. Kommunalsjefen har ansvar for tenestene som pr. i dag gjeld helsetenester, psykisk helse, barnevern, NAV, sjukeheim, heimetenester, miljøarbeiderteneste og tildeling. 

 

Kommunalsjefen inngår i kommunedirektøren si leiargruppe og representerer kommunedirektøren i politiske utval.

            

Publisert 14.07.2020

  

Publisert 13.07.2020

I dag flaggar Skjåk kommune på halv stong. Tidlegare ordførar i Skjåk kommune, Hans Krogstad (1933-2020) er død.