Publisert 29.09.2022

Det blir ei endring i tidspunkt for streamingen (kommune-tv) av kommunestyremøtet 29. september. Møtet er flytta frå kl. 18.00 til kl. 19.00.

Publisert 29.09.2022
Sau på beite

 

Publisert 29.09.2022
Få tips til å skrive søknadar om spelemidlar
Få tips til å skrive søknadar om spelemidlar

Lars Gotaas, ekspert på spelemidlar i Innlandet Fylkeskommune, kjem til Skjåk 4. oktober. Han viser korleis søknadar skal skrivast, og informerer om kva det kan søkjast om midlar til.

Publisert 28.09.2022
Program for Hausttakk 2022
Program for Hausttakk 2022

 

Publisert 27.09.2022

Skjåk kommune ynskjer at dei som driv næring i kommunen går inn på linken under og svarar på undersøkinga

Publisert 26.09.2022

Ordførar Edel Kveen vil gjerne dele ut både Skjåkpris og Kulturstipend i 2022, men vi treng forslag på kandidatar.

Kast deg rundt og send inn forslag innan 3. oktober. Når det gjeld kulturstipendet kan det og søkjast på, og for all del ikkje ver redd for å søkje.

Publisert 23.09.2022

Fredag 23. september kl 17-19 er store og små er hjerteleg velkomne til ein triveleg ettermiddag på brannstasjonen i både Lom og i Skjåk.

Publisert 23.09.2022

Varmtvassbadinga startar måndag 17. oktober. Påmelding innan 6. oktober

Publisert 21.09.2022

Det er ledig eit 100% vikariat som ergoterapeut ved Ergo- og fysioterapitenesta i Lom og Skjåk. Søknadsfrist: 20.10.2022.

Publisert 19.09.2022