Publisert 15.11.2022

Brannsjef Atle Festervoll i Lom og Skjåk brannvesen er med i arbeidsgruppa nedsett av regjeringa. Les pressemeldinga på regjeringen.no

Publisert 10.11.2022
E Æ AKTIV Æ DU

E æ aktiv Æ DU” er eit aktivitetstilbod for ungar og ungdom i Nord-Gudbrandsdal med spesielle behov som faller utanfor anna organisert aktivitet. Aktiviteten i svømmehallen i Skjåk er sundag 13. november kl. 12.00-14.00.

Hugs påmelding!

Publisert 10.11.2022
Skjåk sau og geit

Skjåk sau og geit inviterer alle med hjarte for sau og geit til stor 75-års fest 25. november i Marlo grendehus.

Publisert 10.11.2022

NVE har i dag sendt ut gult farevarsel for flaum og jordskred for Vestland fylke og for Langfjella. Varselet gjeld frå torsdag ettermiddag og til laurdag.

Publisert 07.11.2022
Skjåkheimen 100 år

Markering Skjåkheimen 100 år i 2022.

 

Publisert 01.11.2022

Grunna redusert kapasitet må ein rekne med lengre ventetid på ergoterapi teneste i Lom og Skjåk!

Publisert 31.10.2022
Mann som fyller kanner med vatn.

Har du det du treng for å ta vare på deg sjølv og dine næraste i tre døgn? Har du til dømes nok vatn? 

Publisert 31.10.2022
Egenberedskap_Gaute Gjøl Dahle_DSB.jpg

Kva gjer du om straumen blir borte i fleire døgn? Eller om vatnet blir borte? Eller kva om du blir isolert? Hugs at du er ein del av beredskapen!

Eigenberedskapsveka 2022! Denne veka er i år frå 31. oktober - 6. november.

Publisert 31.10.2022

Dersom du skal søkje norsk statsborgarskap, permanent opphald eller treng dokumentasjon for arbeid, må du ta norskprøve.