Publisert 17.06.2020

    

Publisert 11.06.2020

 Status frå NAV Lom og Skjåk om ledigheit i Skjåk

Publisert 05.06.2020

 

Publisert 03.06.2020
Vatning

Det blir innført vatningsrestriksjonar i Bismo frå 1 juni 2020 som gjeld fram til 31.08.2020

Publisert 29.05.2020

 

Publisert 28.05.2020

Barnehagane og skulen i Skjåk vil gå tilbake til meir "normal drift" så snart det er praktisk mogeleg. Foreldre vil få nærmare informasjon frå skulen og/eller barnehagen når dette er klart.
 

Publisert 28.05.2020

 

Publisert 20.05.2020

I fylgje konsesjonen for utbygging av Øvre Otta, Framruste, Øyberget og Breidalsoverføringa, får Skjåk kommune 85.000 kroner kvart år til tiltak som kjem inn under områda fiske, vilt og friluftsliv.