Publisert 27.06.2022
Dyringsbrue

Etter anbefaling frå politiet stenger Dyringsbrue mellom kl. 00.00 og kl. 09.00. Ny vurdering blir gjort kl. 09.00.

Publisert 27.06.2022

Oransje nivå for flaum i elvar og bekkar i fjellområda nordvest i Sør-Norge. Kommunen følgjer med på situasjonen

Publisert 27.06.2022
Logo Husbanken

Stortinget har bestemt å vidareføre dei midlertidige auka satsane for bustønad til høge straumugifter i heile 2022. 

 

Publisert 23.06.2022
Skjermdump frå video-stream

Deltakarane fekk lovord frå ordførar Edel Kveen (og kommunestyret) og ei gåve frå Skjåk kommune på kommunestyremøtet den 22. juni. Dette lovar for godt for Gründerbygda!

Publisert 23.06.2022
Hurtigtest

Dersom du blir sjuk og utviklar symptom på covid er det berre å hente seg gratis covid sjølvtestar i servicetorget.

Publisert 23.06.2022

Det blir sommaropen svømmehall måndagar og tysdagar i vekene 26, 27, 31 og 32. Opningstider og prisar som for vårsesongen 2022. (sjå artikkel)

Publisert 22.06.2022

 Vis omsyn og vett i møte med beitedyr når du ferdast ute i sommar.