Publisert 27.01.2021

 

Stillingsleppet er eit samla slepp av ledige stillingar i regionen. Vi oppmodar arbeidsgjevarar som har ei ledig stilling og/eller planlegg å lyse ut stillingar, til å bli med på stillingsleppet. Alle arbeidsgjevarar er velkomne til å delta, og det er gratis å vere med.

Publisert 19.01.2021

Smitteverntiltaka nasjonalt vert den 18. januar i hovudsak vidareført slik dei er no med nokre mindre endringar.

Publisert 15.01.2021

Har du symptom kan du ta ein test i Lom nå i helga. Testinga gjeld for både dei som bur i Lom og Skjåk.

 

Publisert 07.01.2021
Koronavaksinering

Personar som prioriterast vil verta kontakta for tilbod om vaksinasjon. Det er ikkje naudsynt å kontakte kommuna eller fastlege. 

Publisert 06.01.2021
Leiar ved NAV Lom og Skjåk

  

Publisert 04.01.2021

Regjeringa har innført ein rekke tiltak og pålegg som gjeld frå 4. januar og fram til 18. januar. I tråd med dei nye tiltaka vil også fleire av dei kommunalt tilsette i Skjåk kommune arbeide heimefrå i denne perioda.