Publisert 06.07.2017

Skjåk kommune har søkt og fått tilsegn om statlege og fylkeskommunale tilskott til ulike satsingsområde innan folkehelse og helse- og velferdstenestene

Publisert 05.07.2017
Mya og Noa Hånsnar er med på lesekonkurransen

Gjer som Mya og Noa Hånsnar du også - bli med på sommarens lesekonkurranse.

Publisert 03.07.2017
Ei god hand

Her er ei oversikt over kven som er på arbeid innan psykisk helseteneste i Skjåk og Lom i sommar.

 

Publisert 26.06.2017
Simen, Kristian og Klovnen Knut

På heimesida til Skjåk kommune har vi ein kalender for arrangement og aktivitetar i Skjåk. For å få ein oppdatert kalender, ber vi om at du melder frå om både små og store hendingar. Det er mykje som rører seg i bygda vår. 

Publisert 21.06.2017
Frå jubilumsfesten for Aslaug Høydal i 2016

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017. Søknadsfristen er 1. september.

Publisert 20.06.2017
8. klassingane på Skageflå

Kvart år reiser 8. klassingane i Skjåk på tur til Skageflå i Geiranger. Skageflå er ein fråflytta fjellgard som ligg på ei fjellhylle om lag 250 meter over Geirangerfjorden. Her er det fin utsikt til fossane Dei sju systrer og fjellgarden Knivsflå som ligg på den andre sida av fjorden.

Publisert 19.06.2017

Målet med Skjåkveka er at alle elevane skal bli betre kjent i bygda dei bur i.

Publisert 31.05.2017

Velkommen inn på den nye heimesida til Skjåk kommune, som vart lansert 31. mai, samstundes med Dovre, Lesja og Vågå sine nye sider.

Publisert 29.05.2017