Publisert 03.10.2017

Skjåk kommune og Friviljugsentralen inviterer alle som har flytta til Skjåk det siste året til middag 12. oktober kl 16.30

Publisert 27.09.2017
Skjåk i ver`n 2017

Vi vil gjerne bli tipsa om kva som skjer av store og små hendingar i Skjåk.

Publisert 14.09.2017

Treninga er retta mot dei som har ledd-  og muskelplagar.

Publisert 13.09.2017

Det er fortsatt ledige plassar ved aktivitetane dans, fele, karusell idrett, karusell kunst og toradar

 

Publisert 12.09.2017

Fredag 15. september kl. 12.00 

 

Publisert 06.09.2017

Nye opningstider for Tildelingskontoret

Publisert 05.09.2017

Dette er ein invitasjon til arbeidsgjevarar

Publisert 22.08.2017

Søknadsfrist for momskompensasjon til friviljuge lag og organisasjonar er 1. september

Publisert 06.07.2017

Skjåk kommune har søkt og fått tilsegn om statlege og fylkeskommunale tilskott til ulike satsingsområde innan folkehelse og helse- og velferdstenestene

Publisert 31.05.2017

 

 

Velkommen inn på den nye heimesida til Skjåk kommune, som vart lansert 31. mai, samstundes med Dovre, Lesja og Vågå sine nye sider.