Publisert 10.08.2017

Utdanningsdirektoratet informerer

Publisert 07.08.2017
Publisert 19.07.2017
Sottjønnbu, Breheimen, Skjåk

Ny forskrift om brannforebygging av 28.12.2015 set nye krav til kommunane (brannvesenet).

Publisert 17.07.2017
Tildelingskontoret

Kontoret er stengt i veke 29 og 30 grunna ferieavvikling.

 

Publisert 11.07.2017

På vegne av Riksantikvaren er Sweco i ferd med å gjennomføre det femårige miljøovervåkningsprogrammet: "Status og tilstandsovervåking av automatisk fredete kulturminner i utvalgte kommuner" 

Publisert 06.07.2017

Skjåk kommune har søkt og fått tilsegn om statlege og fylkeskommunale tilskott til ulike satsingsområde innan folkehelse og helse- og velferdstenestene

Publisert 05.07.2017
Mya og Noa Hånsnar er med på lesekonkurransen

Gjer som Mya og Noa Hånsnar du også - bli med på sommarens lesekonkurranse.

Publisert 03.07.2017
Ei god hand

Her er ei oversikt over kven som er på arbeid innan psykisk helseteneste i Skjåk og Lom i sommar.

 

Publisert 21.06.2017
Frå jubilumsfesten for Aslaug Høydal i 2016

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017. Søknadsfristen er 1. september.

Publisert 31.05.2017

 

 

Velkommen inn på den nye heimesida til Skjåk kommune, som vart lansert 31. mai, samstundes med Dovre, Lesja og Vågå sine nye sider.