Bismotunet

 

Bismotunet er eit døgnbemanna bufellesskap for funksjonshemma. Bismotunet har 5 leilegheiter og 3 avlastningsplassar.

Bismotunet vakttelefon: 959 82 609

Ved behov for bustad eller avlastningsteneste ta kontakt med Lom og Skjåk tildelingskontor

Kontakt

Gudrun Teigen
Tenesteleiar Heimetenesta for funksjonshemma
Telefon 61 21 71 61
Mobil 959 82 598
Vakttelefon Bismotunet
Mobil 959 82 609
Kari Gjelbakken
Avdelingsleiar
Mobil 453 43 953