Gudbrandsdal krisesenter

Gudbrandsdal Krisesenter er eit tilbod til kvinner, menn og deira  barn som har vore eller er utsett for vald i nære relasjonar. Vald i nære relasjonar handlar om at nokon i din eigen familie, eller menneske som du har eit nært forhold til, utøvar vald. Det kan vere  fysisk, psykisk, materiell, seksuell, økonomisk eller latent vald.

Det er utarbeidd ein regional handlingsplan og prosedyrar mot vald i nære relasjonar.

Skjåk kommune er knytt til Gudbrandsdal krisesenter saman med mellom anna dei andre kommunane i Nord-Gudbrandsdalen. Krisesenteret er lokalisert på Lillehammer.

Gudbrandsdal krisesenter