Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er medisinsk pleie og rettleiing til alle heimebuande som har ei kronisk liing eller treng hjelp over ei stuttare periode.

 


 

Kontakt

Sissel Frisvold
Avdelingssjukepleiar heimesjukepleie
Telefon 901 15 244
Vakttelefon Heimetenester
Mobil 959 82 603
Ingvild Mork
Tenesteleiar Skjåkheimen og heimesjukepleie
Telefon 61 21 71 88
Mobil 489 97 924