Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er medisinsk pleie og rettleiing til alle heimebuande som har ei kronisk liing eller treng hjelp over ei stuttare periode.

 


 

Kontakt

Anette Thoresen
Avdelingssjukepleiar heimesjukepleia
Telefon 958 84 968
Vakttelefon Heimetenester
Mobil 959 82 603
Ingvild Mork
Tenesteleiar Skjåkheimen og heimesjukepleie
Telefon 489 97 924
Mobil 489 97 924