Foreldrerettleiing

Foreldrerettleiing

Gruppetilbod

  • Barselgruppe etter fødsel 
  • Cos-p foreldrerettleiingskurs individuelt eller i  gruppe.  
  • Fyrstehjelpskurs i løpet av fyrste leveår
  • Tverrfagleg ressursgruppe, ta kontakt med helsestasjonane om du har behov for dette

Ulike former for foreldrerettleiings metoder vi tilbyr:

Kontakt

Lom og Skjåk Helsestasjon
Sentralbord
Telefon 467 00 060