Helsestasjonens samarbeidspartnere

Helsestasjonens samarbeidspartnere

Tenesta har samarbeid med andre kommunale tenester som:

  • lege,
  • jordmor
  • fysioterapeut,
  • psykisk helse teneste,
  • psykolog
  • NAV
  • barnevern
  • PPT
  • barnehage og skule. 

Samarbeid med tenester i fylkeskommunen som tannhelsetenesta. Samarbeider med spesialisthelsetenesta som BUP(barne- og ungdomspsykiatri) og  habiliteringstenesta.

Kontakt

Lom og Skjåk Helsestasjon
Sentralbord
Telefon 467 00 060