Helsestasjonens samarbeidspartnere

Helsestasjonens samarbeidspartnere

Helsestasjonstenestas viktigaste samarbeidspartnere er foreldra /foresatte, jordmor, lege, fysioterapeut, barnevern, barnehage, skule, tannhelsetenesta,  PPT( pedagogisk-psykologisk teneste), BUP (barne og ungdomspsykiatri) og habiliterigstenesta.

  • Jordmortenesta
  • Barnekontroller
  • Skulehelseteneste
  • Helsestasjon for ungdom (HFU)
  • Reisevaksinering/smittevern

Helsestasjonen i Skjåk har helsesystre og jordmor.

Kontakt

Eli Skjåk Teigum
Tenesteleiar/helsesjukepleiar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 902 41 735

Tenesteleiar for helsestasjon, jordmor og legekontoret.