Om Lom og Skjåk Helsestasjon

Om Lom og Skjåk Helsestasjon

Helsestasjonens formål er å forebygge skade og sykdom hjå barn, og fremme barnas fysiske og psykiske helse. Vi gjev råd og rettleiing i alt som har med barn og gjere. Vi tek sikte på å oppdage avvikande utvikling så tidleg som mogleg. Vi arbeidar etter helsedirektoratetsveileder for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons og skolehelsetjeneste.
Les også artikkel om den nye helsestasjonstenesta (Lom og Skjåk helsestasjon) som er under utarbeiding.

Vi er spente på korleis du opplever det, og om det vil fungere slik vi ser for oss. Derfor er det viktig at vi får attendemelding frå deg som brukar. Både negative og positive erfaringar du gjer deg er viktige for oss å vite om.  

Teieplikt

Personalet ved helsestasjonen har teiieplikt etter helsepersonellova.
Dersom andre samarbeidspartnere skal komme inn i bildet, må foreldre gjeva sitt samtykke til det. Eit munnleg samtykke er like gjeldande som eit skrifteleg.

Helsestasjonen er delt inn i team

  • Svangerskap, kvinnehelse, foreldrerettleiing
  • 0-5 år, flyktningar, smittevern, vaksinering, reisevaksinering, foreldrerettleiing
  • Skule, helsestasjon for ungdom, digitale plattformer, foreldrerettleiing

Oversikt over tilsette og arbeidsområde - Lom og Skjåk helsestasjon

Oversikt over tilsette og arbeidsområde - Lom og Skjåk helsestasjon
Tilsett Arbeidsområde Telefonnummer
Eldri Engdal Svangerskap/kvinnehelse 952 71 959
Ellen Olasveen Svangerskap/kvinnehelse 952 71 959
Liv Marie Øyjordet (Lom) 0-5 år – vaksinering – reisevaksinering- flyktninger - foreldrerettleiing 976 67 747
Aud Jotun (Skjåk) 0-5 år – vaksinering – reisevaksinering- flyktninger - foreldrerettleiing 908 48 548
Rannveig Brennhaug Skulehelsetenesta 901 21 177
Stine Brenna Skulehelsetenesta 976 67 746
Ingrun Krøkje (ut skuleåret) Skulehelsetenesta 901 21 177
Aud Marit Sveinhaug Marstein Skulehelsetenesta Oppstart i slutten av mars
Sigrid Grande Vidaregåande skule 482 54 358
Eli Skjåk Teigum Leiande helsesjukepleiar/tenesteleiar helse 902 41 735

Artikkelliste