Skulehelseteam

I skulehelsetenesta arbeider vi med førebyggjande helsearbeid både på individ- og befolkningsnivå. Vi har tett samarbeid med skulen, føresette og elevar, og kan bidra med samtalar, informasjon og rettleiing.

Skulehelseteam

Skulehelseteam i oversiktstabell

Skulehelseteam i oversiktstabell
Kva Korleis - -
Individuelle samtaler Samtaler ved behov. Etter ynskje frå skule, foreldre og elever.
Gruppesamtaler Etter ynskje frå skule, foreldre og elever
Foreldrerettleiing Ta kontakt ved behov for foreldrerettleiing
1. klasse Skulestartundersøking
2.klasse DTP-IPV (stivkrampe, kikhoste, difteri, polio)
3.klasse Samtale, høgde og vekt
4.klasse Undervisning vald i nære relasjonar
5.klasse Pubertet
6.klasse MMR (meslingar, kusma og raude hundar) Helsesirkel undervisning og samtale Vald i nære relasjonar - med Gudbrandsdal krisesenter
7.klasse HPV (mot livmorhalskreft)
8.klasse Individuelle helse og trivselssamtaler med helsesjukepleiar
9.klasse 3 dager med psykisk helse Seksualundervisning
10. klasse Påfyll av DTP-IPV(stivkrampe, kikhoste, difteri, polio)
Vidaregåande i Lom Kontortid 1 dag i veka
Meningokokkvaksinering
 

Kontakt

Lom og Skjåk Helsestasjon
Sentralbord
Telefon 467 00 060