Kva er Helsenorge?

På helsenorge.no får du tilgang på tenester som hjelper deg å følgje opp eiga helse. Du kan laste ned app på tlf din eller bruke pc. 

Helsenorge.no kan brukast til: 

 • bestille time
 • e-konsultasjon med din fastlege
 • bestille resepter
 • Bytte fastlege
 • bestille frikort
 • få oversikt overreseptar 
 • oversikt over vaksiner
 • bestille Europeisk helsetrygdekort
 • bestille og kreve dekning for pasientreiser 
 • Du finn også informasjon om alle private og offentlege behandlingsstader og annan relevant informasjon.
 • tilgang til kjernejournalen din.
  • Kjernejournal er ein elektronisk teneste som inneheld viktige opplysningar om helsa di. Både du som innbyggjar og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tenesta. Blir du akutt sjuk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningane i din kjernejournal. Kjernejournal er tilgjengeleg på alle sjukehus i Norge, og er innført i alle kommunar og fylke.