Støttekontakt

Tekst kjem

Tekst kjem

Kontakt

Gudrun Teigen
Tenesteleiar Heimetenesta for funksjonshemma
Telefon 61 21 71 61
Mobil 959 82 598
Ann Kristin Auale
Saksbehandlar Tildelingskontoret
Telefon 905 62 291
Mobil 905 62 291