Bustadtomter i Skjåk

Bustadtomter i Skjåk

Kommunen har fleire ledige tomter. Ta kontakt direkte med servicetorget for meir informasjon. Kontaktinfo finn du vedlagt som vedlegg i artikkelen.

Område med ledige tomter: (aug. 2023)

Skei:

  • 9 klare bustadtomter

Aurmo:

  • 12 klare bustadtomter
  • 10 uoppmålte bustadtomter
  • 11 hyttetomter

Uppnose:

  • 1 oppmålt bustadtomt
  • 9 uoppmålte bustadtomter

Kontakt

Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway