Eldrerådet

Formålet med lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd er å sikre eldre innverknad i saker som gjeld levekåra for eldre. Eldreråd er eit rådgjevande organ.

Viktige stikkord for eldrerådet:

  • I kvar kommune skal det vere eit kommunalt eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden.
  • Eldrerådet er eit rådgjevande organ for kommunen
  • Eldrerådet skal ha til handsaming alle saker som gjeld levekåra for eldre.
  • Eldrerådet kan sjølv ta opp saker som vedkjem eldre i kommunen.

Namn på medlemma i Skjåk Eldreråd, 2019-2023

Eldreråd 2019-2023
Medlem Kontaktinfo Varamedlem Repreresenterar
Inger Kirsten Stagrim (leiar) Liv Eva Prestulen
Kristen Haugen Dagsgard (nestleiar) Stig Erlend Banken Formannskapet
Torill Vigstad Bertha Helene Sveen
Egil Mork Erik Ødegård
Ingulf Brandsarbakken Eva Therese Hyrve Bosmen Hovedutval for helse, oppvekst, omsorg og kultur

Kontakt

Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway