Førebyggande oppvekstplan for Skjåk kommune

Førebyggande oppvekstplan for Skjåk kommune er utarbeidd med utgangspunkt i nasjonale føringar som er gjeve gjennom oppvekstreforma, og som er heimla 
i § 15-1 i Lov om barnevern:  Kommunens ansvar for å forebygge omsorgssvikt.

Planen syner ei oversikt over korleis kommunen skal fremje gode oppvekstvilkår gjennom førebyggande tiltak og spissa tidleg innsats.

Kontakt

Kari Anne Skjaak
Konstituert kommunalsjef for oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00