Samarbeidsutvalet

Utdrag frå særavtale kulturskulen i Lom og Skjåk

Mandatet til samarbeidsutvalet:

«Utvalet skal drøfte aktuelle spørsmål og gje rektor råd i planlegging og drift av kulturskulen. Saker som krev administrative eller politiske vedtak skal leggjast fram for rette fora».

Desse sit i utvalet:

2 representantar frå foreldregruppa ved kulturskulen, administrativ overordna for kulturskulen i vertskommunen, skuleansvarleg i begge kommunar, administrativ representant frå kommunane sitt kulturarbeid samt rektor ved kulturskulen
Samarbeidsutvalet skal ha fire møter i løpet av eit skuleår.

Samarbeidsutvalet i Lom og Skjåk kulturskule:

Samarbeidsutvalet i Lom og Skjåk kulturskule:
Namn: Rolle:
Ruth Aurmo Representant frå foreldregruppa
Representant frå skuleleiinga og kultur i Lom kommune
Unnvald Bakke Representant for skuleleiinga i Skjåk kommune
Kari Hånsnar Representant frå kultur i Skjåk kommune
Oddrun Kvalheim Rektor kulturskulen i Lom og Skjåk