Tilsette og kontaktlærarar

Her finn du kontaktinformasjonen til dei tilsette ved Skjåk barne- og ungdomsskule og oversikt over kven som er kontaktlærarar skuleåret 2022/2023.

Oversikt kontaktlærarar
Klasse Kontaktlærar
1. klasse Yvonne Tuva og Oddny Kveum
2. klasse Ingrid Sætrom og Marit Gunnbjørg Klepp
3. klasse Marit Skjåk Klepp
4. klasse Monica Tuva og Siv Elisabeth Knutsødegård Stenersen
5. klasse Elin Holø og Stein Magne Eggen
6. klasse Marianne Dagsgard
7. klasse Ida Marie Banken og May Anita Bruøygard
8. klasse Eli Klepp og Trine Sanden
9. klasse Anders Raastad og Stine Leirmo
10. klasse Kjersti Grønvik Steinbakke og Elisabeth Jevnheim

Kontaktinformasjon til tilsette ved Skjåk barne- og ungdomsskule

Rektor

Trude Teigen

 • tlf: 90758457
 • e-post: trude.teigen@skjaak.kommune.no

Assisterande rektor

Anna Krogstad

 • tlf: 91836093
 • e-post: anna.krogstad@skjaak.kommune.no

Rådgjevar og pedagog

Eli Johanne Klepp

 • tlf: 91644882
 • e-post: eli.klepp@skjaak.kommune.no

Astri Sveine Hov

 • Kontor og pedagog 
 • tlf: 90709488
 • e-post: astri.sveine@skjaak.kommune.no

Marit Skjåk Klepp

 • Pedagog
 • e-post: marit.klepp@skjaak.kommune.no

Ingrid Nordjordet Sætrom

 • Pedagog
 • e-post: ingrid.nordjordet.satrom@skjaak.kommune.no

Yvonne Tuva

 • Pedagog
 • e-post: yvonne.tuva@skjaak.kommune.no

Oddny Irene Kveum

 • Pedagog
 • e-post: oddny.kveum@skjaak.kommune.no

Monica Tuva

 • Pedagog
 • e-post: monica.tuva@skjaak.kommune.no

Elin Holø

 • Pedagog
 • e-post: elin.holo@skjaak.kommune.no

Heidi Banken Fallingen

 • Pedagog
 • e-post: heidi.fallingen@skjaak.kommune.no

Ida Marie Banken

 • Pedagog
 • e-post: idamarie.banken@skjaak.kommune.no

May Anita Bruøygard

 • Pedagog
 • e-post: mayanita.bruoygard@skjaak.kommune.no

Unni Aurmo

 • Pedagog
 • e-post: unni.aurmo@skjaak.kommune.no

Siv Elisabeth K. Stenersen

 • Pedagog
 • e-post: siv.knutsodegard.stenersen@skjaak.kommune.no

Anders Raastad

 • Pedagog
 • e-post: anders.raastad@skjaak.kommune.no

Stine Leirmo

 • Pedagog
 • e-post: stine.leirmo@skjaak.kommune.no

Kjersti Grønvik Steinbakke

 • Pedagog
 • e-post: kjersti.gronvik.steinbakke@skjaak.kommune.no

Elisabeth Jevnheim

 • Pedagog og MOT
 • e-post: elisabeth.jevnheim@skjaak.kommune.no

Trine Sanden

 • Pedagog
 • e-post: trine.sanden@skjaak.kommune.no

Trond Brandsar

 • Pedagog og IKT
 • e-post: trond.brandsar@skjaak.kommune.no

Gunn Siri Steinveg

 • Pedagog
 • e-post: gunn.siri.steinveg@skjaak.kommune.no

Sonja Helen Bustad

 • Pedagog
 • e-post: sonja.bustad@skjaak.kommune.no

Stein Magne Barkenæs Eggen

 • Pedagog
 • e-post: stein.magne.eggen@skjaak.kommune.no

Randi Rust

 • Pedagog
 • e-post: randi.rust@skjaak.kommune.no

Marianne Dagsgard

 • Pedagog
 • e-post: marianne.dagsgard@skjaak.kommune.no

Anne Bjørg Morken Gartland

 • Pedagog
 • e-post: anne.bjorg.gartland@skjaak.kommune.no

Marit Gunnbjørg Klepp

 • Pedagog
 • e-post: marit.gunnbjorg.klepp@skjaak.kommune.no

Elin Skjåk Haugen

 • Pedagog og MOT
 • e-post: elin.skjaak.haugen@skjaak.kommune.no

Åsbjørg Bakken Sperstad

 • Spesial pedagog
 • e-post: aasbjorg.sperstad@skjaak.kommune.no 

Mona Lena Tundrali

 • Pedagog
 • e-post: mona.lena.tundrali@skjaak.kommune.no

Maiken Tidemansen

 • Vernepleier
 • e-post: maiken.tidemansen@skjaak.kommune.no

Siv Jorunn Welve

 • Fagarbeidar
 • e-post: siv.jorunn.welve@skjaak.kommune.no

Ida Marie Biløygard

 • Fagarbeidar
 • e-post: ida.biloygard@skjaak.kommune.no

Iselin Margrethe Maurstad Risheim

 • Fagarbeidar
 • e-post: iselin.risheim@skjaak.kommune.no

Anita Sæther

 • Fagarbeidar
 • e-post: anita.saether@skjaak.kommune.no

Anne Mette Gjelbakken

 • Fagarbeidar
 • e-post: anne.mette.gjelbakken@skjaak.kommune.no

Karin Engebretsen

 • Fagarbeidar
 • e-post: karin.engebretsen@skjaak.kommune.no

Anne Gudrun Aamodt

 • Fagarbeidar
 • e-post: anne.gudrun.aamodt@skjaak.kommune.no

Laila Storkjørren

 • Fagarbeidar
 • e-post: laila.storkjorren@skjaak.kommune.no

Jan Stian Storlien

 • Fagarbeidar
 • E-post: jan.stian.storlien@skjaak.kommune.no

May Trine Bøhle

 • Fagarbeidar
 • e-post: may.trine.bohle@skjaak.kommune.no

Unni Randen

 • Fagarbeidar
 • e-post: unni.randen@skjaak.kommune.no

Kontakt

Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488

Adresse

 • Postadresse: Moavegen 30, 2690 Skjåk
 • Besøksadresse: Almenningsvegen 2