Kontakt Skjåk

Kontakt ergoterapeut og fysioterapeut på telefon 90368940 eller 90506257

I Skjåk finn du fysioterapeutane på kommunehuset. Ergoterapeuten har kontor på Skjåkheimen sjukeheim.

Kontakt Skjåk 

Grunna fråvær er det redusert kapasitet på ergoterapi tenester i Skjåk kommune. Ein må rekne med lengre ventetid.

April 2024

Ein treng ikkje tilvising frå lege for å få oppfølging av fysio- eller ergoterapeut. Du bestemmer sjølv om du vil oppsøke oss direkte eller gå via fastlegen. Oppsøker du oss direkte er det vi som vurderer behov for tiltak. Har du ynskje om oppfølging, ring eller send e-post der du ber om å bli kontakta. Hugs å ikkje oppgi sensitiv informasjon per e-post. Vi svarar deg så fort vi har anledning.

Vi prioriterer hastegrad på innkomne saker etter fastsette kriterium, og ventetida for oppfølging vil variere. Om du treng akutt medisinsk hjelp må du oppsøke lege.

Les meir om tenesta

Artikkelliste

Kontakt

Elisabeth Lunde
Fysioterapeut (Skjåk)
Jorun Sperstad-Fjeld
Fysioterapeut (Skjåk)
Margrethe Morken Bøye
Fysioterapeut (Skjåk)
Britt Elin Fossøy
Ergoterapeut

Adresse

MOAVEGEN 30, 2690 SKJÅK

(Inngang sørvistorget)