Informasjon om sentrale rettar

Helsedirektoratet har bede oss publisere dette brevet med lenker til nyttige informasjonssidar og rettleiingsmateriell for pasientar, brukarar og pårørande som er i kontakt med helse- og omsorgstenesta, og for saksbehandlarar og anna personell i tenestene.

Under ser du ei klikkbar lenke til dokumentet frå Helsedirektoratet.