Karusell kunst

Om Karusell kunst

Undervisninga blir på Skjåk barne- og ungdomsskule og Loar skule i SFO tid.  Karusell kunst er eit tverrfagleg kunsttilbod for barn 1. og 2. klasse, innan områda teater, musikk, dans og visuell kunst. 

Søk deg inn på karusell kunst her:

Påmelding KARUSELL KUNST

Gruppebasert undervisning som vil gje elevane smakebitar frå dei ulike kunst- og aktivitetsområda.
Undervisninga skal medverke til å utvikle kreative evner, fagleg kompetanse og evne til samarbeid som grunnlag for personleg utfalding.

Undervisningsplanar