Økonomi

Økonomi 1 - Klikk for stort bilete

Kommunen utarbeidar kvart år budsjett, økonomiplan, årsmelding og rekneskap.